Dosarele de daună RCA avizate de societățile de asigurări, cu aproape 40% mai puține în trimestrul al doilea

București, 29 octombrie 2020 – Societățile de asigurare au avizat, în intervalul aprilie -iunie 2020, un număr de 56.661 dosare de daună RCA, cu 38,67% mai puține decât cele avizate în primul trimestru al anului 2020. Durata medie de plată la nivel de piață a dosarelor de daună avizate pentru pagube materiale a fost de 23,44 zile/dosar.

Toate societățile de asigurare au înregistrat o scădere a numărului dosarelor de daună avizate în baza polițelor de asigurare de răspundere civilă obligatorie (RCA), în trimestrul al doilea al anului 2020, față de primul trimestru al aceluiași an. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate de societățile: Generali România (-50,25%), Omniasig VIG (-48,09%) și Groupama (-46,15%).

Cele mai multe dosare de daună au fost avizate, în trimestrul al doilea al anului 2020, la societatea City Insurance S.A., respectiv 21.246 dosare, și la societatea Euroins S.A. – 20.798 dosare.

Cele două societăți de asigurare au cumulat aproape 75% din numărul total al dosarelor de daună RCA avizate în trimestrul al doilea din 2020 astfel: City Insurance S.A. (37,5%) și Euroins S.A. (36,7%). Celelalte societăți de asigurare analizate au înregistrat fiecare sub 6,4% din numărul total al dosarelor de daună RCA.

Cele mai multe dosare nefinalizate până la data transmiterii raportărilor către A.S.F. au fost înregistrate pentru societățile City Insurance S.A. (55,66%) și Euroins S.A. (54,86%).

Din punct de vedere al obiectului pretențiilor de despăgubire formulate în dosarele de daună avizate în trimestrul al doilea din 2020, un număr de 47.314 dosare (83,5%) au fost avizate pentru pagube materiale, 2.218 dosare (3,92%) au fost avizate pentru vătămări corporale/decese, iar 7.129 dosare (12,58%) reprezintă dosare de regres.

Din modul de soluționare a dosarelor de daună, la data transmiterii raportărilor către A.S.F., rezultă că:

  • 51,33% din total piață RCA (29.083 dosare) sunt dosare soluționate prin plată;
  • 47,34% din total piață RCA (26.825 dosare) sunt dosare nefinalizate;
  • 1,33% din total piață RCA (753 dosare) sunt dosare respinse de la plată.

Despăgubiri de peste 160 milioane de lei

În trimestrul al doilea al anului 2020 au fost achitate, până la data transmiterii raportărilor către A.S.F., valori de despăgubire în sumă totală de 160.343.860 lei, din care: 136.279.838 lei (84,99% din total) pentru pagube materiale, 4.373.532 lei (2,73% din total) pentru vătămări corporale și decese și 19.690.490 lei (12,28% din total) pentru dosare de regres.

Din analiza dosarelor avizate în trimestrul II al anului 2020 și plătite până la data transmiterii raportărilor către A.S.F. se constată că 90,71% din totalul dosarelor achitate au fost avizate pentru pagube materiale.

Potrivit legislației în vigoare, asigurătorii RCA au obligația de a despăgubi partea prejudiciată pentru prejudiciile suferite în urma accidentului produs prin intermediul vehiculului asigurat printr-o poliță de asigurare obligatorie auto RCA, conform pretențiilor formulate în cererea de despăgubire, dovedite prin orice mijloc de probă. Fără a se depăși limitele de despăgubire prevăzute în contractul de asigurare RCA, în condițiile în care evenimentul asigurat s-a produs în perioada de valabilitate a poliței de asigurare RCA, asigurătorii RCA acordă despăgubiri în formă bănească pentru:

  a) vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial;

  b) pagube materiale;

  c) pagube reprezentând consecința lipsei de folosință a vehiculului avariat;

  d) cheltuieli de judecată efectuate de către persoana păgubită.

Analiza detaliată privind situația dosarelor de daună avizate la asigurători în baza contractelor de asigurare obligatorie RCA, în trimestrul al doilea al anului 2020, poate fi consultată aici.

Sursa: Asf Romania

Asigurarea RCA, valabilă și în format electronic

București, 26 august 2020 – Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a aprobat, în ședința de astăzi, modificarea și completarea Normei nr. 20/2017 privind asigurările auto din România în ceea ce privește articolul care reglementează dovada încheierii asigurării RCA în cazul controalelor efectuate de către autoritățile abilitate.

Astfel, la articolul 10, punctul 11 se arată că dovada încheierii asigurării RCA, în cazul controalelor efectuate de către autoritățile abilitate o constituie:

  • litera a) polița de asigurare RCA și contractul RCA emise de către asigurătorul RCA, pentru perioada de valabilitate înscrisă, prezentate pe suport hârtie sau în format electronic;
  • litera b) dovada asigurării de răspundere civilă a vehiculelor, eliberată de asigurătorii RCA din alte state, cu valabilitate pe teritoriul României și numai pentru perioada menționată în aceasta, sau polița de asigurare de frontieră pentru vehiculele înmatriculate/înregistrate în afara Spațiului Economic European și a Confederației Elvețiene, prezentată pe suport de hârtie sau în format electronic.

Totodată, în cadrul aceluiași articol, a fost introdusă litera c) care stipulează faptul că dovada încheierii asigurării RCA, în cazul controalelor efectuate de către autoritățile abilitate, o constituie și informația rezultată din interogarea bazei de date cu asigurările obligatorii de răspundere civilă auto încheiate pe teritoriul României, prin care se certifică existența unui contract RCA valabil la data interogării.

Modificările și completările aduse Normei nr. 20/2017 intră în vigoare în termen de trei zile de la data publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Sursa: Asf Romania